Bamboo Rain Stick 120

ساز باران مدل بامبو 120 سانتی

ساز باران یکی از ساز های بسیار پر کاربرد در موسیقی های مختلف به شمار میرود.با تولید صدای باران صدای بسیار شفاف و گرمی تولید میشود که هیچ گاه نمیتوان با دستگاه های کامپیوتری این صدا را تولید کرد.

این ساز ها از چوب بابمو ساخته شده و بسیار سبک است.

120,000 تومان  

120 سانتی متر
طرحدار
چوب بامبو