Meinl Sea Drum

( 5522 )

ساخت کمپانی ماینل

سازهای افکیتو تولید کننده صدا های طبیعی هستند یکی از این ادوات صدای دریا است که بسیار طرفدار دارد.این ساز قابلیت تولید صدای دریا را در بر دارد و همچنین از پوست طبیعی تولید شده که بسیار حرفه ای است.

2,145,000 تومان  

16
فایبر
مصنوعی
حرفه ای