Octagonal Medium

( 4552 )

ساخت تایلند

امروزه شیکر های متفاوتی در بازار موجود است و هر شیکر دارای جنس صدایی خاصی است.این شیکر های المینیومی دارای صدای بسیار شفاف و بازی هستند

242,000 تومان  

مشکی
المینیوم
حرفه ای