StudioMix Medium

( 5244 )

ساخت تایلند

امروزه شیکر های متفاوتی در بازار موجود است و هر شیکر دارای جنس صدایی خاصی است.این شیکر های پلاستیکی دارای صدای بسیار شفاف و بازی هستند

175,000 تومان  

مشکی
پلاستیکی
حرفه ای