Remo Mini Shaker

( SR-0202-30 )

شیکر رمو مدل SR-0202-30

رمو یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سازهای کوبه ای اینبار با تولید این شیکر 2 صدا طرفداران این کمپانی را مجذوب خود کرده است.این شیکر از بدنه فایبر و پوست فایبر اسکین رمو تولید شده که 2 طرف آن را پوشانده است.این شیکر یکی از حرفه ای ترین شیکر های موجود بوده و صدایی حرفه ای دارد.

به زودی  

در انبار موجود نیست

50x50mm
طرح اتیش
فایبر
فایبراسکین Remo
حرفه ای
امریکا