براش حصیری کاخن

  • ( 0 نظر )
    توقف تولید

    ساخت ایران امروزه کاخن جایگاه مناسبی میان نوازندگان سازهای کوبه ای پیدا کرده است.همچنین نوازندگان دید بازی نسبت به ادوات کاخن پیدا کرده اند.براش کاخن یکی از این ادوات پر کاربرد است که باعث میشود صدای نرم تری از ساز شنیده شود این براش های حصیری تولید نوامارکت بوده و حتی با در بر داشتن هزینه بسیار کم یک براش حرفه ای محسوب میشود.

    توقف تولید