IBO Drum Long Neck

ساخت کمپانی Meinl

کوزه فیبرگاس ماینل یکی از بهترین کوزه های این کمپانی است که به دلیل داشتن سایز بسیار بزرگ طرفداران این ساز را مجذوب خود کرده است.

این ساز به دلیل داشتن کوزه بزرگ صدای بسیار شفاف دارد و در محدوده فرکانسی بم بسیار قوی است.

مناسب برای اجرای زنده و ضبط استودیویی

به زودی  

در انبار موجود نیست

فایبرگلس
پایه مخصوص